Общи условия

Общи условия

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия преди да продължите използването на интернет страницaтa www.obedinenifermi-produkti.bg и преди да извършите покупка на стоки.

 1. Общи условия

Собственик и оператор на интернет страницата www.obedinenifermi-produkti.bg (наричана на кратко „САЙТА“) е „Екрос-Г” ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Търговския регистър на Република България с ЕИК 104016259, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, булевард "Никола Габровски" №39 Б,  с едноличен собственик и управител Антон Стоянов Андронов. „Екрос-Г” ЕООД е притежател на търговска марка Обединени Ферми.

С настоящите общи условия се дефинират взаимоотношенията между Доставчика – „Екрос-Г” ЕООД и потребителите – купувачи на стоки, предлагани в САЙТА, при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните. 

САЙТЪТ предоставя възможност за покупка на стоки, избрани от потребителя, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в България.

В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА за извършване на покупки.

Доставчикът си запазва правото да изменя по всяко време и по своя преценка, настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА.

Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични/нетърговски цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да бъдат обвързващи за доставчика, нито последиците от това.

ОБЕДИНЕНИ ФЕРМИ е търговската марка, под която предлагаме и можете да намерите продуктите на:

"Екрос-Г" ЕООД, ЕИК: BG104016259, гр.Велико Търново, бул. Никола Габровски 39 Б, МОЛ: Антон Андронов 

„ПАН АГРО 2016“ ЕООД, ЕИК: BG200141177, гр. Стара Загора, п.к. 6000, кв. Индустриален, Административна сграда на Пресков АД, МОЛ: Антон Андронов

Оранжерия „Загора Био“ ЕООД, ЕИК: BG203099662, гр. Стара Загора, п.к. 6000, кв. Индустриален, Административна сграда на Пресков АД, МОЛ: Антон Андронов

"Екрос-Г" ЕООД не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.

Договорите чрез сайта се сключват на български език. Потребителите на сайта сключват договора като добавят в количката избраните стоки и натиснат бутона “ПЛАЩАНЕ”. На страницата за поръчка попълнят данни си:

Имена, адрес за доставка, телефон за връзка, имейл адрес;

Фирмени данни за фактура (в случай на поръчка от юридическо лице);

И изберат начин на плащане;

Поръчка на стока не може да бъде извършенa, без предварително приемане на настоящите общи условия, което се извършва чрез маркиране на полето „Съгласен съм с Общите условия”. С маркиране на полето, указващ изрично „Съгласен съм с Общите условия”, разположен на уебсайтa www.obedinenifermi-produkti.bg се счита, че Вие приемате и сте съгласни с настоящите Общи условия.

При предоставяне на некоректни или неверни данни, клиентът губи правото си да получи направената поръчка.

След като попълнят данните си и изберат начин на плащане, с натискане на бутон, указващ изрично „Завърши поръчката”, се счита, че поръчката е направена и договорът за покупка на избраните стоки е сключен.

При направена поръчка в електронен магазин www.obedinenifermi-produkti.bg, ще получите автоматично потвърждение на поръчката на посочения от Вас e-mail адрес, с което Ви уведомяваме за успешно приета поръчка.

 1. Дефиниции

Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уебсайт www.obedinenifermi-produkti.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

2.2  Потребителя/Клиента –всяко физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

2.3.Сайт– домейнът www.obedinenifermi-produkti.bg се поддържа от "Екрос-Г" ЕООД

2.4.  Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Потребителя да създаде свои списъци от продукти.

2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Сайта.

2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние,сключен между Клиента и Доставчика през САЙТА, който се предоставя на Потребителя срещу заплащане. 

2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на, Сайта, марката на Доставчика или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика.

 1. Авторски права и права върху марки

Съдържанието в Сайта – информация, марки, данни и снимков материал е собственост на "Екрос-Г" ЕООД и/или на неговите партньори и доставчици и е защитено с авторски или права върху марки. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на "Екрос-Г" ЕООД и/или на неговите партньории доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в Сайта са предназначени само за лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на "Екрос-Г" ЕООД е непозволено.

 1. Стоки

Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на онлайн покупка на стоките, публикувани в него. Сайтът предоставя избор на стоки с детайлно описание и снимков материал.

Стоките, които се предлагат за продажба чрез Сайта са чисти български продукти, произведени от Обединени Ферми.

Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му.

Възможно е да съществуват разлики (нюанси) в цветовете на снимката на продуктите, представени в сайта и реалните цветове на продукта. Ако съществува такава разлика, то тя е в резултат на несъвършенства на процеса на възпроизводство и не е умишлена. Поради същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на публикуваната снимката. 

Цената на стоките е посочена за конкретната разфасофка, в описанието на всеки продукт е посочена и цената на кг. (без буркани - продават се на брой).

Цената е изчислена на средно претеглено тегло. При покупка, разликата ±10% в теглото не се доплаща или възстановява. Цената е крайна, с включени всички данъци и такси. 

Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.

 1. Отговорност

"Екрос-Г" ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

Промоциите, както и други преференциални условия, които са обявени в САЙТА са валидни и се отнасят само за сайта www.obedinenifermi-produkti.bg, за продажбата на продукти от разстояние, която се осъществява през САЙТА и могат да се различават от промоциите във физическите обекти на Обединени Ферми. Всички промоции са до изчерпване на наличните количества.

"Екрос-Г" ЕООД запазва правото си да променя цената и условията на отпускане на продукти, които са представени на интернет страницата, без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите. "Екрос-Г" ЕООД не носи отговорност за продукти, които са с изчерпани количества, за отпаднали продукти от списъци.

Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на "Екрос-Г" ЕООД забележите нередности, моля веднага сигнализирайте:e-mail: [email protected]

 1. Защита на личните данни

"Екрос-Г" ЕООД е администратор на лични данни. В базата данни на "Екрос-Г" ЕООД информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в случаите предвидени от закона. Повече за събирането на личните данни може да прочетете в раздел: ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 1. Начини на плащане

Плащането може да се извърши по един от следните начини:

 • Наложен платеж
 • Дебитна/кредитна карта през BORICA/Вирутален ПОС терминал 
 • Банков път - "Екрос-Г" ЕООД, BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG29UBBS80021025868050

Повече вижте в раздел: МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

 1. Доставка

Начините на доставка, предлагани от САЙТА са следните: доставка с куриерска фирма ЕКОНТ.

"Екрос-Г" ЕООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества.

Всичко за начините на доставка може да прочетете в раздел: МЕТОДИ ЗА ПЛАЩАНЕ И ДОСТАВКА

 1. Промяна на поръчка и рекламации.

Може да промените Вашата поръчка като се свържете с нас на телефон +359 885132687 до 16:00ч в деня на поръчката /ако сте поръчали преди този час/ или до 20:00ч /ако поръчката ви е пусната след 16:00ч/. 

След получаване на пратка, прегледайте продуктите и ако някой от тях не отговаря на заявеното във Вашата поръчка, не нарувашайте целостта на опаковките и се свържете с нас. Всякакви рекламации относно поръчки и доставки се приемат от оператор на телефон +359 885132687

Рекламации се приемат до 14 дни от датата на получаване на стоката отразена в документите за предаване от куриера, като това може да стане само, ако продукта и опаковката са в не нарушен търговски вид. Цената за връщането на стоката в този случай е за сметка на клиента.

Ако по някаква причина стоката е предадена на клиента с повредена опаковка или по друга основателна причина, замяната или връщането на стоката се осъществява за наша сметка.

Изключения – рекламации не се приемат за:

- доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики или имат кратък срок на годност;

- доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

При изпълнение на по-горе описаните условия след получаване на продукта "Екрос-Г" ЕООД се задължават да върнат на Клиента сумата платена за определения продукт. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция. Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките до 30 (тридесет) дни от връщането.

"Екрос-Г" ЕООД запазва правото да откаже или да не приеме за основателни някои рекламации. 

Общото задължение за връщане в 14-дневен срок е уредено в Закон за защита на потребителите, глава 4, раздел 1, чл. 50.

Използването на САЙТА, както и тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, се уреждат в съответствие с приложимите български закони, към датата на използване.

Сравнение на продукти

Нашият онлайн магазин използва така наречените „Бисквитки“ Научете повече за нашата политика за поверителност и нашата политика за Бисквитки